• Διεύθυνση 2 Χλμ. Λινδου 194-198
    85100
    ΣΓΟΥΡΟΥ
  • Τηλέφωνα 2241062929, 2241064569, 2241069633,
  • Φαξ 2241060145
  • Ιστοσελίδα www.iskasepe.gr
  • Email iskasdomika@hotmail.gr