• Διεύθυνση Καναδα 81
    85100
  • Τηλέφωνα 2241112304
  • Κινητό 69722023436948164855
  • Φαξ 2241112305
  • Ιστοσελίδα www.itslab.gr
  • Email info@itslab.gr