• Διεύθυνση Εθναρχου Μακαριου 46
    85100
    ΜΑΝΔΡΑΚΙ
  • Τηλέφωνα 2241032001
  • Φαξ 2241073575
  • Ιστοσελίδα www.laserlineclinics.gr
  • Email rodos@laserlineclinics.gr


Take me there Κλήση